Vanliga väderenheter omvandlas

Orkanskala 1 - 5

*Skriv in det värde du vill konvertera och klicka utanför ramen.

Använd PUNKT (.) som decimalsymbol.  

 

Temperatur konverterare:

F: C:

 
Vindhastighet konverterare:

 
 

Miles/h: m/s:


 
 

m/s: Km/h:


 
 

Miles/h: Km/h:


 
 

Miles/h: Knop:

 

Regn konverterare:

Tum:      mm:

 
 
Barometerns tryck konverterare:

 
 

Tum Hg: Millibar:


 
 

Tum Hg: Atmosfärer:


 
 

Tum Hg: Kg/Sq.cm:


 
 

Tum Hg: hPa:
hPa = HektoPascal = Millibar

*Hg är den kemiska beteckningen för Kvicksilver.

Orkanskala

1 = 33 - 43 m/s

2 = 43 - 49 m/s

3 = 49 - 58 m/s

4 = 58 - 70 m/s

5 = 70 - m/s